En yrkesbåt kan frakta varor och / eller människor. En yrkesbåt får frakta högst 12 passagerare för att kallas för lastfartyg, annars har de andra krav och villkor och kallas passagerarfartyg. Det finns två andra typer av yrkesbåtar och det är fiskefartyg och fritidsfartyg. Det vi ska prata om nu är lastfartyg, det bästa sättet att frakta varor på de tar enorma volymer av varor och åker väldigt långa sträckor, ibland i månader. Vi köper ju allt mer från jordens alla hörn och då bör vi värna om miljön och använda det mest miljövänliga sättet, vilket är per båt. Dessa lastfartyg delas sen upp i olika kategorier, beroende på vad för varor de fraktar eller vilket fraktsystem de använder. Och det ställs olika krav på olika fartyg, beroende på vilka frakter de bär. Lastfartyg som transporterar varor som är farliga för hälsa och miljö, dem ställs de särskilt höga krav på. Men även om det är det mest miljövänliga fraktsättet, så påverkar fartygen ändå miljön.

Miljövänligare fraktfartyg har sjösatts

All transport påverkar miljön mer eller mindre. Fraktfartyg gör förhållandevis liten påverkan, då de kan frakta så stora volymer på en gång och om man jämför med andra transportsätt. Nu kommer det kunna bli ännu miljövänligare. Kina har sjösatt ett första eldrivet lastfartyg. Kina har ju stora luftföroreningar, så det är ju verkligen en god nyhet. Fortsätter man utvecklingen av dessa, så går det ju verkligen åt rätt håll och kanske kan få bukt med föroreningarna. Fartyget går inte så långt. Än så länge har man lyckats bygga ett som kan ta sig 80 kilometer, och har sjösatts och används på Pärlfloden. Där det komiskt nog ska frakta kol. Det är inte långt, och kan inte användas för långa sträckor, men det är ju en bra start. När väl tekniken utvecklats så kan resten gå fort. Och Kina behöver ju miljövänliga transporter, då det är ett av världens snabbast växande utvecklingsländer och deras hälsa är starkt påverkad av förorenad luft.

Utveckla eldrivna passagerarfartyg

När de nu lyckats sjösätta det första eldrivna fraktfartyget, så vore det ju underbart om de kunde fortsätta utvecklingen och sjösätta eldrivna passagerarfartyg. Många reser på kryssningar och väldigt populärt är det i USA. Att resa på kusten mellan de olika delstaterna och se dessa underbara städer. De 80 kilometer som det nu lyckats köra på elen, det hade ju varit perfekt till kryssningsfartyg, där de löper mellan olika hamnar, där de hade kunnat ladda upp. Det är väl en helt underbar information för dig som vill flytta till USA och önskar miljövänliga transportsätt. Det hade ju alla vunnit mycket på, luften, människan, haven och jorden hade mått mycket bättre. Man hade även fått passagerarfartyg som går mycket tystare. Att resa runt i USA med båt, det är en helt fantastisk upplevelse. Att göra det och samtidigt bidra till en bättre miljö, det skulle känts bra i själen.

december 10, 2017

hamilton