För den som inte har turen att ha tillräckligt mycket pengar för att kunna äga både en båt och en sommarstuga att underhålla sig med på sommaren, är valet mellan dessa två ett viktigt beslut, där det ofta finns skilda åsikter inom familjen. Konflikten är så vanlig att den till och med parodieras i filmer som Göta Kanal, där två av karaktärerna utgörs av en man och fru. Frun har tvingats med på en segelbåt av mannen, och det genomgående skämtet i filmen är att hon inte vill vara där, utan vill ha en sommarstuga. En anledning till att skämtet är roligt är så klart för att många kan känna igen sig i situationen. I verkligheten finns det argument som talar både för och emot båda alternativen, och i slutändan handlar det bara om vilka argument som väger tyngst för en själv.

Den kanske största skillnaden mellan en båt och en sommarstuga är deras mobilitet – den ena är rörlig och den andra är fast. Huruvida man tycker att mobiliteten är en fördel eller inte är så klart en fråga om personlig smak – vissa tycker inte om de begränsningar som kommer med mobiliteten, till exempel den lilla boytan ombord på båtar. Den kan göra att det blir påfrestande att tillbringa hela semestern tillsammans med sin familj, eftersom man inte har något utrymme att gå undan på – man lever inpå varandra hela tiden. Andra tycker att friheten som en båt innebär är tillräcklig kompensation för att man måste bo trångt, eftersom man med en båt kan ta sig till olika platser och uppleva nya saker under sin semester. Under ilandstigningarna får man ju också en välbehövlig chans att ”bre ut sig” lite, och distansera sig från de andra ombord om man känner behov av det.

Något som många också ser som en fördel med en båt är att man kommer nära naturen. På en båt är man ju konstant omgiven av vild natur i form av havet, och man hör och känner havet ständigt i form av att båten gungar och att vågorna kluckar mot skrovet. Den naturnära känslan infinner sig framförallt ombord på segelbåtar, när man har satt segel, stängt av motorn och bara tar sig fram med vindens kraft – då blir det helt tyst runtomkring en, och man hör bara naturens ljud.

En fördel med att ha en sommarstuga, för de som har gröna fingrar och är intresserade av odling, är så klart att man har en tomt som man kan anlägga rabatter på, odla potatis på och driva växthus på. Ombord på en båt är det i princip omöjligt att ens ha en krukväxt, för att inte tala om ett växthus. Om man värdesätter trädgårdsarbete är det därför troligen inte ens en diskussion huruvida man ska ha båt eller sommarstuga.

I slutändan går det dock naturligtvis inte att ge något definitivt svar på huruvida det är bäst med sommarstuga eller båt, vilket inte är konstigt, eftersom många inte ens kan komma överens inom familjen. Så länge det finns vilja att kompromissa kommer dock konflikten kring båt eller sommarstuga förhoppningsvis att lösa sig, så att den inte behöver orsaka för djupa revor inom familjer.

november 26, 2017

hamilton