Segelbåtar och fartyg

Båtar – vad vore vi utan dem?

hamilton